Homepagina     |     Site Map     |     Disclaimer     |    Contact
 
Homepagina
Drukkerij
Winkel
Postpunt
Klanten
Contact
 
 

Wij zijn een officieel 'Postpunt'

 
 
 
  AANSPRAKELIJKHEID STUDICO

Studico en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de site en kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen na een zorgvuldige analyse. Studico kan dus ook geen garantie bieden op de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Laatjebouwen.be is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen en ze is evenmin verantwoordelijk tav gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data dmv deze dienst, en dit zelfs indien Studico gewaarschuwd werd voor zulke schade.

De links die Studico.be maakt naar een andere website zijn puur informatief en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

 
© copyright Studico - info@studico.be - Dr. Vandeperrestraat 167 - 2440 Geel - 014 58 60 85 Design :: Het Webhuisje .net ::